LIETUVOS JAUNIMO SOSTINĖS NUGALĖTOJO PAREIGOS

Laimėjusi savivaldybė pasirašys bendradarbiavimo sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu (SPPD), kurioje apibrėžiami savivaldybės įsipareigojimai įgyvendinti programą, kaip įvardinta paraiškoje, teikti tarpines ir galutines ataskaitas, bendradarbiauti užtikrinant kokybišką projekto įgyvendinimą.