Pareiškėjas teikdamas paraišką pirmam etapui turi pateikti šiuos dokumentus: užpildytą paraišką, sąmatą, deklaraciją ir kitus dokumentus, nurodytus Atrankos nuostatų 22 punkte. Visi dokumentai teikiami vienu elektroniniu laišku šiuo elektroniniu paštu: [email protected]. Plačiau apie paraiškos teikimą skaitykite Atrankos nuostatų IV skyriuje "Paraiškų teikimas".

Pirmo etapo nuostatai

Pirmo etapo metu teikiami dokumentai

Pirmo etapo nuostatų kiti priedai

Antro etapo nuostatų projektas