VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIS

Justė Kavaliauskaitė – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narė (komisijos pirmininkė) (pakaitinis narys – Vidmantas Mitkus, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narys);

Rita Andrejeva – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkės pavaduotoja) (pakaitinis narys – Eitvydas Zurba, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausiasis specialistas);

Birutė Kazlauskienė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėja (pakaitinė narė – Saulė Milerienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausioji specialistė);

Ieva Gembutienė – Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos narė (pakaitinė narė – Laura Grendienė, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos prezidentė);

Gintarė Stankevičienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnioji patarėja (pakaitinė narė – Eglė Došienė, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja);

Aistė Valadkienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės vadovė (Jaunimo reikalų koordinatorė) (pakaitinė narė – Agnė Kovalenkaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koodrinavimo grupės vyriausioji specialistė);

Lukas Kornelijus Vaičiakas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas (pakaitinis narys – Domantas Katelė, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narys);

Skaistė Aleksandravičiūtė – Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos projektų vadovė, sekretorė ir valdybos narė (pakaitinė narė – Indrė Aleksandravičiūtė, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos viešųjų ryšių atstovė ir valdybos narė);

Laurynas Gečius – Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos ,,Apskritasis Stalas“ pirmininkas (pakaitinė narė – Jolita Mažonaitė, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos ,,Apskritasis Stalas“ tarybos narė);

Agnė Zabrynaitė, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos ,,Apskritasis Stalas“ tarybos narė (pakaitinis narys - Vilius Marauskas, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos ,,Apskritasis Stalas“ vicepirmininkas).

Vertinimo komisiją sudaro Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vertinimo komisijos sudėtis skelbiama viešai kartu su kitais su Lietuvos jaunimo sostinės konkursu susijusiais dokumentais. Vertinimo komisija, atsižvelgdama į išorinių ekspertų, fokus grupės atstovų pastebėjimus ir rekomendacijas teikia siūlymą Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriui dėl 5 pareiškėjų, kuriuos siūloma kviesti dalyvauti antrajame konkurso etape, sąrašo tvirtinimui, o antrajame konkurse etape - dėl pareiškėjo, kuriam skiriamas finansavimas (konkurso laimėtojo), tvirtinimo.