SIŪLOMOS METODIKOS:

Dalyvaujančios savivaldybės gali pasinaudoti partnerių turima patirtimi ir inovatyviomis darbo su jaunimu metodikomis, geraisiais pavyzdžiais: Europos jaunimo forumo parengtas metodinis leidinys „Jaunimo politikos kokybės standartų rinkinys“ (lietuvių kalba) – tai praktinis vadovas jaunimo organizacijoms, leidžiantis įvertinti jaunimo politikos būklę savo šalies kontekste. Šis priemonių rinkinys suteikia įrankius, patarimus, leidžiančius pažvelgti į jaunimo politiką ir nustatyti silpnąsias ir stipriąsias puses. 8 kokybės standartai ir jų rodikliai pateikia jaunimo organizacijoms išsamią metodologiją, leidžiančią įvertinti jaunimo politikos kokybę bei atitinkamai imtis veiksmų jos tobulinimui.

„Kauno iššūkis“ edukacinė programa ir mentorystė ją diegiant: ši programa orientuota į jaunų žmonių įtraukimą ir pasitelkimą kuriant ateities pokyčius drauge. Kauno iššūkis“ programą įgyvendina „Kaunas2022” vykdydami Europos kultūros sostinės 2022 programą.

Dalyvaujamasis biudžetas moksleiviams ir konsultacijos ją taikant: Klaipėdos - Europos jaunimo sostinės 2021 m. programoje vykdoma mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva, kurios tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas Klaipėdos mieste, burti mokinių ir mokyklų bendruomenes skatinant jas prisidėti prie Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo, atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus, didinti mokinių įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus. Savivaldybėms, norinčioms įdiegti šį modelį taip pat bus sudaroma galimybė susipažinti su kitų šalių praktika ir patirtimis įgyvendinant dalyvaujamuosius biudžetus.