APIE LIETUVOS JAUNIMO SOSTINĖS KONKURSĄ

Lietuvos jaunimo sostinės konkursas - pirmoji tokio pobūdžio iniciatyva Lietuvoje, kurią, vykdydama „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“ projektą inicijuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

Panašaus pobūdžio iniciatyvos vykdomos Moldovoje (nuo 2009 m.), Rumunijoje (nuo 2016 m.), Latvijoje (nuo 2016 m.), Ukrainoje (nuo 2018 m.). Daugelis šių iniciatyvų rėmėsi Europos Jaunimo sostinės modeliu. Europos jaunimo sostinės konkursą organizuoja Europos jaunimo forumas, kviesdamas miestus atkreipti dėmesį į jaunimą, suteikti jam daugiau galių, skatinti jaunimo dalyvavimą miesto gyvenime, stiprinti europietišką identitetą. Kiekvienais metais vienam Europos miestui suteikiama galimybė atskleisti savo novatoriškas idėjas, projektus ir veiklas stiprinančias jaunimo balsą bei integruojančias jaunimą į mieste vykstančius procesus.

Lietuvos jaunimo sostinės konkurso tikslas – stiprinti jaunimo sektoriaus ir vietos savivaldos bendradarbiavimą, sudarant palankias sąlygas jaunų žmonių dalyvavimui savivaldybės gyvenime, jaunimo įgalinimui, savanorystei, plėtojant darbo su jaunimu kokybę ir aprėptį, tarpžinybiškumą.

Lietuvos jaunimo sostinės konkursas – tai kvietimas Lietuvos savivaldybėms:

  • identifikuoti savivaldybei aktualius iššūkius jaunimo srityje bei atitinkamai numatyti ir plėtoti naujas, kokybiškas koncepcijas, priemones ir programas jų sprendimui, užtikrinant įvairių jaunimo grupių ir jaunimo darbuotojų įtrauktį;
  • sudaryti palankias sąlygas ir lygias galimybes jauniems žmonėms į(si)traukti į politinį, socialinį, ekonominį, kultūrinį miesto gyvenimą, jo formavimą ir vertinimą;
  • investuoti į jaunimo sektoriaus ir kokybiško darbo su jaunimu plėtrą, į savivaldybės prioritetus įtraukiant ir teikiant atitinkamą dėmesį tam, kas svarbu jauniems žmonėms;
  • palaikyti ir skatinti savanorystę, kokybišką darbą su savanoriais, sudarant sąlygas savanoriams naudoti savo žinias ir patirtį, realizuoti save, įsitraukti į darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime, ugdyti su savanoriais dirbančių įstaigų sąmoningumą, kad savanoriškas darbas nėra apmokamo darbo pakaitalas;
  • skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą jaunimui aktualiose srityse, siekiant efektyvios tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklų veiklos, skirtingų institucijų veiklos prioritetų derinimo.

Todėl savivaldybės kartu su jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis yra kviečiamos įgyvendinti įvairialypę programą, atskleidžiančią jaunimo, jaunimo organizacijų, jaunimo darbuotojų dalyvavimo svarbą bei pasiryžimą kurti geresnę aplinką su jaunais žmonėmis jauniems žmonėms savo savivaldybėje, nagrinėti jaunimui reikšmingas temas, skatinti ir palaikyti novatoriškas iniciatyvas jaunimo politikoje, savanorystę, plėtoti darbą su jaunimu, skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą.

Kviečiame teikti paraišką ir tapti pirmąją Lietuvos jaunimo sostine 2023 metais.