Jaunimo/su jaunimu dirbančių organizacijų įsitraukimas ir dalyvavimas yra privalomas kriterijus. Paraišką teikia savivaldybė su vietos NVO sektoriaus atstovais (jaunimo organizacija, su jaunimu dirbančia organizacija) užtikrinant NVO ir politinio lygmens bendradarbiavimą. Dalyvaujančios NVO sektoriaus organizacijos turėtų aktyviai veikti darbo su jaunimu srityje ir dalyvauti visame paraiškos rengimo procese.

Lietuvos jaunimo sostinės vardą gavusiai savivaldybei skiriamas dalinis finansavimas iš Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD) sudarius sutartį su Lietuvos jaunimo sostinės vardą gavusia savivaldybe). Šis vardas taip pat suteiks galimybes pritraukti kitus viešojo ir privataus sektoriaus finansavimo šaltinius. Lietuvos jaunimo sostinės vardą gavęs miestas turės galimybę rengti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Jaunimo reikalų departamento organizuojamus nacionalinius renginius savo savivaldybėje (pvz. LIJOT visuotinis narių susirinkimas, LIJOT vasaros jaunimo festivalis „Dalinkis vasara”, kasmetiniai JRD renginiai).